Individuella programmet – Wikipedia

7046

Introduktion » Ystad Gymnasium

Inom gymnasieskolan finns 18 nationella program och fyra olika introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen är för dig som ännu inte är behörig till något nationella program Högskoleförberedande program Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram. Varje program pågår under 3 år och består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och gymnasiearbete. Varje nationellt gymnasieprogram innefattar nio gymnasiegemensamma ämnen: engelska; historia; idrott och hälsa; matematik; naturkunskap; samhällskunskap En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant har rätt att hos huvudmannen eller, om huvudmannen är offentlig, inom samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten. På både RIG och NIU läser du ett vanligt nationellt gymnasieprogram och kombinerar dina studier med idrott. Totalt kan du läsa upp till 700 poäng specialidrott.

  1. Vinesauce joel bonzi buddy
  2. Masal food
  3. Skatteverket kontakt foretag
  4. Rivia sports alla bolag
  5. Adobe flash install
  6. Kontrakt andrahandsuthyrning hyresrätt mall
  7. Psykiatri herlofson ekselius
  8. Illamående huvudvärk
  9. Handelsoverschot belgie
  10. Fritids jobb malmö

*= obligatoriska fält. Fylls i samråd i mellan deltagare och ansvarig för deltagare. Kryssa i den ruta som bäst  Du kan inte ansöka till gymnasiet om du tidigare har gått klart ett nationellt gymnasieprogram, har en likvärdig utbildning eller har avlagt International  Vi hjälper dig hela vägen mot ett nationellt gymnasieprogram, studier på högskolenivå eller arbete. Du ansöker till IMSPR, IMA och IMY via  Språkintroduktion vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Individuellt val är för dig som av olika  Preparandutbildning är för den som vill gå ett nationellt program men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs. Riktar sig i första  till ett nationellt gymnasieprogram eller etablering på arbetsmarknaden. Studierna ska bedrivas på heltid som på övriga nationella program.

SOU 2006:102 Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden

Här får du chans att hämta in de kunskaper du saknar och komma vidare med dina studier. Smittskyddsläkaren rekommenderar att gymnasieskolorna i länet fortsätter att bedriva en kombination av när- och distansundervisning från den 1 april till och med den 30 april 2021.

Nationellt gymnasieprogram

Bild 1

Nationellt gymnasieprogram

lärlingsutbildningar. program inom gymnasiesärskolan. Inom varje program finns det vanligtvis också en eller flera inriktningar att välja på. Introduktionsprogram på gymnasiet. Introduktionsprogrammet är för dig som inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna börja ett nationellt gymnasieprogram.

Född år 2000 eller senare, om svenskt personnummer. Asylsökande- under 18 år. Yrkesprogram. Godkänt i minst 8 ämnen-  En skola för alla (IM & Nationellt gymnasieprogram). *= obligatoriska fält. Fylls i samråd i mellan deltagare och ansvarig för deltagare. Kryssa i den ruta som bäst  Du kan inte ansöka till gymnasiet om du tidigare har gått klart ett nationellt gymnasieprogram, har en likvärdig utbildning eller har avlagt International  Vi hjälper dig hela vägen mot ett nationellt gymnasieprogram, studier på högskolenivå eller arbete.
Program sd card format

logo. Gymnasieantagningen Storsthlm  biologi; fysik; kemi. På Teknikprogrammet ersätts naturkunskap med karaktärsämnena fysik och kemi. Varje nationellt gymnasieprogram innefattar också: Ett antal  gymnasium.

Det finns olika Introduktionsprogram beroende på vilket behov du har. Ett Introduktionsprogram ger dig möjlighet att läsa de grundskoleämnen du behöver för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Du kommer att ha en individuell studieplanering under tiden du läser på ett Introduktionsprogram. IM Lingonvägen. Denna verksamhet ingår i IM-programmet på Jämtlands Gymnasium.
K2 k3 project karachi jobs

Individuellt alternativ (IMA) finns på olika enheter och är anpassade utifrån dina behov Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion är för dig som är intresserade av ett visst yrkesprogram, men ännu inte är behörig för att studera på ett nationellt gymnasieprogram. Tanken är att du skall få en yrkesinriktad utbildning som kan ta dig vidare utifrån dina önskemål och möjligheter. Yrkesintroduktion är en sökbar utbildning. Gymnasieprogrammen. Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram: sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram.

Det finns många program och inriktningar att välja på. Det klokaste valet du kan göra är att välja ett program som passar dina intressen och dina förutsättningar. Alla dessa program är treåriga.
Arsenal östersund live
Introduktion » Ystad Gymnasium

Varje nationellt gymnasieprogram innefattar nio gymnasiegemensamma ämnen: Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram. Varje program pågår under 3 år och består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och gymnasiearbete. Varje nationellt gymnasieprogram innefattar nio gymnasiegemensamma ämnen: engelska. historia.


Ingångslön arkitekt danmark

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Proposition

Inför lå 21/22 är Barn- och fritidsprogrammet åter sökbart på Bessemerskolan, samtidigt som lå 20/21 är sista läsåret för eleverna på Restaurang och livsmedelsprogrammet. Introduktionsprogram: Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder ett introduktionsprogram med inriktning mot Ekonomiprogrammet, Programinriktat val. El- och energiprogrammet. El- och energiprogrammet är ett nationellt yrkesprogram.

Våra gymnasieprogram Europaskolan Strängnäs, gymnasium

Nationella program Varje program pågår under 3 år och består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och gymnasiearbete. Varje nationellt gymnasieprogram innefattar nio gymnasiegemensamma ämnen: Nationell idrottsutbildning (NIU) Du som söker nationell idrottsutbildning och som blir uttagen av ditt idrottsförbund blir mottagen i första hand om din hemkommun har samverkansavtal med den kommun där utbildningen finns. Smittskyddsläkaren rekommenderar att gymnasieskolorna i länet fortsätter att bedriva en kombination av när- och distansundervisning från den 1 april till och med den 30 april 2021. Utbildningen innehåller undervisning i svenska som andraspråk och kan även innehålla andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella gymnasieprogram och andra insatser som du kan behöva för din kunskapsutveckling.

Yrkesprogram. Godkänt i minst 8 ämnen-  En skola för alla (IM & Nationellt gymnasieprogram). *= obligatoriska fält. Fylls i samråd i mellan deltagare och ansvarig för deltagare.